Hoppa till innehållet
Welkom op onze website , als dealer logt u in op uw account, indien u nog geen dealer, klik << HIER >> voor uw aanvraag.

PRIVACYBELEID WORKWEAR RESTYLE


 

PRIVACYBELEID WORKWEAR restyle  https://www.workwearrestyle.com                                                                                                                         versie 1.7/24/05/2020

Over ons privacybeleid

WORKWEAR restyle geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor  (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van  onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan 
derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van  WORKWEAR restyle. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens 
over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke  voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze  wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met 
betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u 
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. 

Over de gegevensverwerking
 
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Welke Gegevens Noteren wij van u 
De bedrijfs en of persoonsgegevens die wij van u bewaren om het account te activeren en orders te verwerken zijn: 
Naam, Achternaam, Bedrijfsnaam, E-mail, Telefoonnummer, Contactpersoon, Straatnaam, Postcode, Huisnummer, Plaats, Btw-nummer,  Kvk-nummer 
(Heeft u een ander afleveradres dan factuur adres, of moet de order bij uw klant worden geleverd dan worden deze gegevens ook bewaard in uw account)
Deze account gegevens en history wordt bij het verwijderen van uw account geheel verwijderd, dit kunt u ten allertijden zelf doen of aan ons per e-mail bevestigen.  
WEBWINKELSOFTWARE:

Shopify
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify . Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze  dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. 
Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende  beveiligingsmaatregelen te nemen. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Locksmith 
Onze webwinkel heeft een applicatie te noemen Locksmith om uw account te filteren als dealer en is ontwikkeld voor de software van Shopify . Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Locksmith heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Locksmith is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Locksmith maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Edit Order by Cleverific
Onze webwinkel heeft een applicatie te noemen  Edit Order by Cleverific om uw orders na bevestiging te kunnen wijzigen op uw verzoek en is ontwikkeld voor de software van Shopify . Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Edit Order by Cleverific heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Edit Order by Cleverific is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Edit Order by Cleverific maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Wholesale Pricing & Membership Manager
Onze webwinkel werkt met de applicatie te noemen Wholesale Pricing & Membership Manager om uw inkoopsprijzen te tonen na dat u bent ingelogd als dealer. En is ontwikkeld voor de software van Shopify . Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Wholesale Pricing & Membership Manager heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Wholesale Pricing & Membership Manager is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Wholesale Pricing & Membership Manager maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting 
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Your Hosting. Your Hosting verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Your Hosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Your Hosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 
E-MAIL & MAILINGS:

Office 365 (mail) 
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Outlook 365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Outlook 365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Laposta (mailing) 
Onze website maakt gebruik van Laposta een derde partij die eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze nieuwsbrief wordt verzonden via de servers van Laposta. Laposta zal uw naam en emailadres  nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is  verzonden ziet u de ‘unsubscribe / afmelden ’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan  de functionaliteit van onze nieuwsbrief ernstig verminderen! 
Uw persoonsgegevens worden door Laposta beveiligd  opgeslagen. Laposta maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails 
worden geopend en gelezen. Laposta behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het  verder verbeteren van de dienstverlening. 

Shopify (bevestigen per mail vanaf website) 
Onze website maakt gebruik van software van Shopify, een partij die het websiteverkeer afkomstig van  onze website en het verzenden van eventuele mail 
bij een opdracht afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van  onze website en web formulieren worden verzonden via de servers van Shopify. 
Shopify zal uw naam en emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. U kunt via onze website (indien u inlogt in uw account) all uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen. 
ook kunt u hier aangeven dat u wel og geen e-mail meer van onze website wilt ontvangen. Dit kan  de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Shopify beveiligd  opgeslagen. Shopify maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails 
worden geopend en gelezen. Shopify behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het 
verder verbeteren van de dienstverlening.


PAYMENTPROCESSORS:

Op Rekening 
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Shopify. Shopify verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens.  Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Shopify behoudt zich het recht voor uw 
gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.  Shopify bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

PayPal
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van PayPal & Shopify. Shopify verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en PayPal uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische 
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. PayPal deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling 
(kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal 
bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
VERZENDEN & LOGISTIEK

Pick Pack for iOS
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken e.v.t. gebruik van de diensten van Pick Pack for iOS voor het uitvoeren van de scans op de producten uit uw order. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Pick Pack for iOS delen. zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst en om uw order te sorteren en de pakbon te produceren. 

Send Cloud 
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken e.v.t. gebruik van de diensten van Send Cloud voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met een van onderstaande vervoerders te delen. Send Cloud gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Send Cloud onderaannemers inschakelt, stelt Send Cloud uw gegevens aan een van de onderstaande bedrijven ter beschikking.

PostNL 
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken e.v.t. gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de 
overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken e.v.t. gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de 
overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

GLS 
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken e.v.t. gebruik van de diensten van GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de 
overeenkomst. In het geval dat GLS onderaannemers inschakelt, stelt GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 

UPS
 
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken e.v.t. gebruik van de diensten van UPS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met UPS delen. UPS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de 
overeenkomst. In het geval dat UPS onderaannemers inschakelt, stelt UPS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


FACTURATIE & BOEKHOUDEN:
 

E-boekhouden 
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-boekhouden. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens, email, btw nummer, kvk nummer en details met betrekking tot uw bestelling en van verkoopfacturen. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. 

Sufio
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij ook gebruik van de diensten van Sufio. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens, verzendadres, email, btw nummer, kvk nummer en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Sufio is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Sufio gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. 

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING:

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - 
op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed 
of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens 
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 
In voorkomende gevallen kan WORKWEAR restyle op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt 
daartegen verzetten.

Bewaartermijnen 
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw 
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


UW RECHTEN:
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. 
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in 
het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij 
uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons 
bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij 
u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. (of u past deze geheel zelf aan als u bent ingelogd op onze website in uw account)

Recht op beperking van de verwerking 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij 
ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt 
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van 
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten 
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van WORKWEAR restyle. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. 

COOKIES:

Google Analytics 
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij 
hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen 
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid 
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. 
CONTACTGEGEVENS

WORKWEAR restyle 
Nansenstate 2 
6716 NJ Ede 
Nederland 
T +31(0)318 303520 
E privacy@workwearrestyle.nl

Top Top